Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Dane kontaktowe

ETG Sp. z.o.o

Adres: 3 Maja 40
37-500 Jarosław

Nip: 792-230-51-25

Pracujemy: Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00

Formularz kontaktowy

Zapraszamy do kontaktu

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2016.922 z dn. 28.06.2016r.) oraz zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: administratorem danych osobowych umieszczonych w formularzu kontaktowym jest właściciel strony COMRADE4JOB SP Z OO

Specjalista ds. zatrudnienia

Mariia

Specjalista ds. administracji

Magdalena

parp

Dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy.
Cel projektu: Dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
NR Umowy: POPW.01.05.00-18-0316/20-00. Wartość Projektu i dofinansowania: 308 722,71 zł