Polityka prywatności

Polityka prywatności

Dostęp do niniejszej strony i korzystanie z niej podlegają niżej podanym warunkom oraz odpowiednim przepisom prawa. Przeglądając stronę prosimy nie modyfikować jej zawartości ani zmieniać dla własnego użytku bez pisemnej zgody ETG. ETG nie składa gwarancji, co do kompletności niniejszej strony ani innej z nią powiązanej poprzez link. Niektóre witryny internetowe ETG mogą zawierać linki do innych witryn. ETG nie odpowiada za stosowane tam praktyki w dziedzinie poufności czy za treść takich witryn.

Dane osobowe

Jako poufne dane traktujemy informacje osobiste mogących posłużyć do Państwa identyfikacji, które możemy zebrać od Państwa zgodnie z wytycznymi oświadczenia o prywatności. Pozostałe materiały, które od Państwa otrzymujemy przez Internet nie traktujemy jako poufne i podlegające ochronie własności. Przesyłając jakiekolwiek dane czy materiały do naszej strony internetowej wyrażacie Państwo zgodę na to, aby ETG  lub jakikolwiek jego podmiot stowarzyszony lub zależny mógł wykorzystywać te dane lub materiały do dowolnych celów.

Prawa własności intelektualnej

Wszelkie nazwy, logo i znaki pojawiające się na niniejszej stronie są, o ile nie podano inaczej, znakami handlowymi posiadanymi lub używanymi na mocy licencji ETG . Nazwy, logo i znaki handlowe firm trzecich, spoza ETG, są wykorzystane na niniejszej stronie jedynie w celach informacyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie wymaga zgody prawnego właściciela. Użycie lub niewłaściwe użycie znaków handlowych lub jakichkolwiek innych elementów treści niniejszej strony jest stanowczo zakazane, chyba że treść niniejszych Warunków Ogólnych lub strony stanowi inaczej.

Wszystkie materiały zamieszczone na tych stronach są chronione prawami autorskimi. Żaden z zamieszczonych materiałów nie może być kopiowany, modyfikowany, dystrybuowany, publikowany, ładowany, wyświetlany, wystawiany ani nadawany w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków.

Zabronione jest umieszczanie jakiegokolwiek z tych materiałów na jakimkolwiek innym serwerze.

Polityka prywatności

ETG zobowiązuje się do zabezpieczania i ochrony prywatności klienta i kandydata korzystającego z Internetu.

Wykorzystywanie informacji pozyskanych

Zbieramy Państwa informacje takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, wykształcenie, doświadczenie zawodowe i inne dane niezbędne w procesie selekcji kandydatów na miejsca pracy. Wszystkie dane podają nam Państwo dobrowolnie.

Udostępnianie i przekazywanie danych

ETG  nie będzie sprzedawać, wymieniać ani w inny sposób udostępniać Państwa danych osobowych żadnym podmiotom gospodarczym bez Państwa zgody. Jeżeli otrzymamy od Państwa zgodę na udostępnienie danych osobowych naszym klientom w formie CV, listu motywacyjnego czy innych dokumentów, możemy przekazać te dane, ale tylko do celów rekrutacji. Firmy te mogę się z Państwem skontaktować bezpośrednio.

Cookies

Cookies są plikami tekstowymi, które przeglądarka umieszcza w Państwa komputerze podczas odwiedzania witryny internetowej. Używa się tej technologii , aby uzyskać od Państwa w czasie takich odwiedzin dane nie-personalne. Większość przeglądarek przyjmuje cookies automatycznie, można je jednak skonfigurować w taki sposób, by ich nie przyjmowały, lub by zawiadamiały o ich wysyłaniu.

Pracownicy

Pracownicy

O konieczności podania nazwy stanowiska i numeru referencyjnego w temacie i treści maila już pisaliśmy. W wiadomości do potencjalnego pracodawcy warto jednak napisać coś więcej. Absolutne minimum to grzeczne powitanie i informacja o naszej aplikacji, któr

Zobacz więcej

Pracodawcy

Pracodawcy

Po zapoznaniu się z przedstawioną przez Klienta sytuacją personalną wskazujemy możliwości zastosowania najodpowiedniejszych narzędzi HR (rekrutacje, elastyczne zatrudnienie, plany adaptacyjne, oceny pracownicze, ścieżki karier itd.).

Zobacz więcej

Szukasz pracy?

Skontaktuj się z nami, na pewno doradzimy i znajdziemy dla Ciebie ofertę pracy.