Sposoby zatrudnienia

Sposoby zatrudnienia

– Rekrutacja i selekcja pracowników,
W zależności od oferowanego stanowiska wybieramy najskuteczniejszą metodę poszukiwania odpowiedniego kandydata. Po selekcji nadesłanych aplikacji oraz rozmowach rekrutacyjnych prowadzonych przez rekrutów z wieloletnim doświadczeniem przestawiamy klientowi kandydatów spełniających ich oczekiwania.

– Usługa pracy tymczasowej,
Jest to elastyczne rozwiązanie zatrudnienia pracowników w sektorach o dużej sezonowości bądź dużej fluktuacji.  Agencja w ramach usługi przejmuje zarówno rekrutację jak i obsługę kadrowo- płacową pracowników tymczasowych.

- Pracownicy z Ukrainy
Współpracując z partnerami na Ukrainie jesteśmy gotowi zapewnić kandydatów zweryfikowanych pod względem oczekiwań Klienta w krótkim okresie czasu. Przejmujemy na siebie wszelkie formalności związane z zatrudnieniem pracowników.

– Usługa Try & Hire-  wypróbowanie pracownika przed zatrudnieniem na stałe,
Zatrudniając pracownika pracodawca podejmuje ryzyko niezadowolenia z jakości wykonywanej przez niego pracy. W ramach usługi Try&Hire pracownik jest zatrudniany w pierwszych miesiącach przez agencję pracy na podstawie umowy o prace tymczasową.  W przypadku pozytywnej oceny pracodawca zatrudnia go w obrębie swojej struktury. Jest to metoda najczęściej stosowana w przypadku stanowisk specjalistycznych.

– Doradztwo z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i rynku pracy,
Po zapoznaniu się z przedstawioną przez Klienta sytuacją personalną wskazujemy możliwości zastosowania najodpowiedniejszych narzędzi HR (rekrutacje, elastyczne zatrudnienie, plany adaptacyjne, oceny pracownicze, ścieżki karier itd.).

– Zastosowanie współczesnych narzędzi HR,
Praktyczne zastosowanie narzędzi HR skonstruowanych dla danego klienta (opis stanowisk pracy, plan sukcesji, zarządzanie talentami, budowanie ścieżek karier itd.).

– Rekrutacje międzynarodowe,
Usługi rekrutacji kandydatów dla zagranicznych, zaufanych  partnerów a także zatrudniania obcokrajowców dla pracodawców z Polski.

– Rekrutacja osób niepełnosprawnych,
Zatrudnienie osób posiadających stopień niepełnosprawności wiąże się z obniżeniem przez pracodawcę kosztów zatrudnienia. My pomagamy takiego pracownika znaleźć.

– Obsługa dorywczych prac zleconych,
Wsparcie klientów w czasie krótkoterminowego wzrostu zapotrzebowania na dodatkowy personel.

– Obsługa Eventów,
Zapewnienie odpowiedniego personelu pracowniczego podczas akcji promocyjnych, ulotkowych i Eventów .

– Zamieszczanie ogłoszeń
Usługa skierowana do wszystkich pracodawców, którzy chcą dotrzeć przez naszą stronę do jak największej ilości kandydatów spełniających ich oczekiwania.

Szukasz pracy?

Skontaktuj się z nami, na pewno doradzimy i znajdziemy dla Ciebie ofertę pracy.