Politika ochrany osobných údajov

Politika ochrany osobných údajov

Prístup k tejto webovej stránke a jej používanie podliehajú nižšie uvedeným podmienkam, ako aj príslušným právnym predpisom. Pri prehliadaní tejto stránky prosím neupravujte jej obsah ani ho nemenie pre vlastné použitie bez písomného súhlasu spoločnosti ETG. Spoločnosť ETG nezaručuje úplnosť tejto webovej stránky ani iných stránok s ňou spojených prostredníctvom odkazu. Niektoré webové stránky spoločnosti ETG môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky. Spoločnosť ETG nie je zodpovedná za používané postupy v oblasti ochrany súkromia alebo za obsah týchto webových stránok.

Osobné údaje

Ako dôverné údaje považujeme osobné informácie, ktoré môžu byť použité na vašu identifikáciu, a ktoré môžeme od vás získať v súlade s usmerneniami tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Ostatné materiály, ktoré od vás dostávame cez internet, nepovažujeme za dôverné a chránené autorskými právami. Odoslaním akýchkoľvek údajov alebo materiálov na našu webovú stránku vyjadrujete súhlas s tým, aby spoločnosť ETG alebo akákoľvek jej pridružená alebo dcérska spoločnosť mohli používať tieto údaje alebo materiály na akékoľvek účely.

Práva na duševné vlastníctvo

Všetky názvy, logá a značky, ktoré sa objavujú na tejto webovej stránke, sú, pokiaľ nie je uvedené inak, obchodné značky vlastnené alebo používané na základe licencie spoločnosťou ETG. Názvy, logá a obchodné značky tretích strán, ktoré nepatria spoločnosti ETG, sa na tejto webovej stránke používajú len na informačné účely. Akékoľvek ich použitie vyžaduje súhlas právoplatného vlastníka. Použitie alebo nesprávne použitie obchodných značiek alebo akýchkoľvek iných prvkov obsahu tejto webovej stránky je prísne zakázané, pokiaľ obsah týchto Všeobecných obchodných podmienok alebo webovej stránky neurčuje inak.

Všetky materiály uverejnené na týchto stránkach sú chránené autorskými právami. Žiadny z uverejnených materiálov nesmie byť kopírovaný, upravovaný, distribuovaný, publikovaný, nahrávaný, zobrazovaný, vystavený ani prenášaný v akejkoľvek forme a prostredníctvom akýchkoľvek prostriedkov.

Je zakázané umiestňovať akýkoľvek z týchto materiálov na akýkoľvek iný server.

Politika ochrany osobných údajov

Spoločnosť ETG sa zaväzuje chrániť a zabezpečiť súkromie zákazníka a uchádzača využívajúceho internet.

Využitie získaných informácií

Zbierame vaše informácie, ako sú meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, vzdelanie, pracovné skúsenosti a ďalšie údaje potrebné v procese výberu uchádzačov na pracovné miesta. Všetky údaje nám poskytujete dobrovoľne.

Poskytovanie a prenos údajov

Spoločnosť ETG nebude predávať, vymieňať ani inak poskytovať vaše osobné údaje žiadnym hospodárskym subjektom bez vášho súhlasu. Ak od vás dostaneme súhlas na poskytnutie vašich osobných údajov našim klientom vo forme životopisu, motivačného listu alebo iných dokumentov, môžeme tieto údaje poskytnúť, ale len na účely rekrutácie. Tieto firmy sa môžu s vami skontaktovať priamo.

Cookies

Cookies sú textové súbory, ktoré váš prehliadač umiestňuje na vašom počítači počas návštevy webovej stránky. Túto technológiu používame na získanie od vás neosobných údajov počas takýchto návštev. Väčšina prehliadačov prijíma cookies automaticky, ale môžu byť nakonfigurované tak, aby ich neprijímali alebo aby vás upozorňovali na ich odosielanie.

¿Estás buscando trabajo?

Kontaktujte sa s nami, určite vám poradíme a nájdeme pre vás pracovnú ponuku.