Kontakt

Tešíme sa na kontakt

Kontaktné údaje

ETG Sp. z.o.o

Adresa: 3 Maja 40
37-500 Jarosław

Nip: 792-230-51-25

Pracujeme: Počas pracovných hodín našej kancelárie:
Pondelok - Piatok: 08:00 - 16:00

Kontaktný formulár

Vitajte nás kontaktovať.

V súlade so zákonom z 29. augusta 1997 o ochrane osobných údajov (Ú. S. 2016, 922 z 28.06.2016) a v súlade so článkom 13 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov z 27. apríla 2016 (Ú. L. EÚ 119 z 04.05.2016) informujem, že správcom osobných údajov uvedených vo formulári na kontaktovanie je majiteľ stránky ETG SP Z OO.