Oferty pracy

Szukasz pracy?

Skontaktuj się z nami, na pewno doradzimy i znajdziemy dla Ciebie ofertę pracy.

parp

Dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy.
Cel projektu: Dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
NR Umowy: POPW.01.05.00-18-0316/20-00. Wartość Projektu i dofinansowania: 308 722,71 zł