Čo pre vás môžeme urobiť?

1.png

Poradenstvo v oblasti ľudských zdrojov

S rastúcimi ťažkosťami s prilákaním a udržaním angažovaného zamestnanca rastie význam ľudského kapitálu v organizáciách, a tým aj úsilie o posilnenie spokojnosti zamestnancov. Súčasné oddelenia ľudských zdrojov spolupracujú s manažérmi pri tvorbe personálnej politiky úzko spojenej s obchodným aspektom firmy. Vo štruktúrach našej agentúry máme kvalifikovaných špecialistov na ľudské zdroje, ktorí objektívne pohľadom na existujúce procesy v spoločnosti klienta sú schopní navrhnúť efektívne riešenia z oblasti riadenia ľudských zdrojov.

 

Výber Personálu

Investícia do zamestnancov je najdôležitejšou, zároveň však najťažšou úlohou, pretože práve Ľudia sú najväčšou hodnotou každej firmy. Vďaka nim dosahuje firma konkurenčnú výhodu. Služby, ktoré naša firma ponúka, zahŕňajú otázky súvisiace s náborom a výberom zamestnancov, vrátane analýzy zamestnanosti, stanovenia kvalifikácií zamestnancov, ich predpokladov a ďalších vlastností potrebných na vykonávanie konkrétnej práce. Podporujeme našich klientov v získavaní vhodných kandidátov na konkrétne pracovné pozície a overujeme ich kvalifikácie a kompetencie pomocou moderných nástrojov na rekrutáciu. Máme veľkú databázu kvalifikovaných zamestnancov, ako aj efektívne a overené rekrutačné procesy.

2.png
 
3.png

Pracovníci z Ukrajiny

Máme sieť zástupcov na Ukrajine, vďaka ktorým máme prístup k kandidátom správne overeným z hľadiska potrieb klienta. Taktiež spokojní zamestnanci nás odporúčajú svojim známym, vďaka čomu sme pripravení zabezpečiť pracovníkov v čo najkratšom čase.

 

 

Pracovníci z Ázie

V čase nedostatku pracovnej sily a veľkej rotácie personálu vychádzame v ústrety očakávaniam našich klientov a ponúkame im pracovníkov nielen z východu, ale aj z ázijských krajín. Chudoba a vysoké náklady na príchod do Európy spôsobujú, že ľudia z Ďalekého východu sú motivovanejší k práci a lojálnejší zamestnanci. Svoju prácu vykonávajú s väčším odhodlaním a tešia sa z možností, ktoré dostávajú.

 

4.png
 

 

¿Estás buscando trabajo?

Kontaktujte sa s nami, určite vám poradíme a nájdeme pre vás pracovnú ponuku.